Ura e Dragotit

Ura e Dragotit, është një nga urat më të bukura në Shqipëri, ndërtuar në vitin 1936, mbi lumin Vjosa, lumin më të egër në Evropë. Është një teknologji e rrallë inxhinierike, e cila i ka rezistuar kohës mbi 80 vjet. Kjo urë është projektuar dhe ndërtuar nga studentët e inxhinierisë italiane në vitin 1936.


Urat në Shqipëri (gjatë shek. XX-të), Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit (AQTN) 2016.