Teqeja e Turanit

Krijimi i kësaj teqeje daton që në shek. XVI, përpos vlerave fetare, kjo teqe ka shërbyer si vatër edukimi, ku në vitin 1908 Baba Ahmet Turani hapi shkollën e parë shqipe për zonën e Tepelenës.