Teqeja e Hormovës

Teqeja e Hormovës është ndërtuar nga Dervish Mehmeti, në 1798, dhe është aktive prej 7 brezash. Teqja ka shërbyer si vatër e ngrohtë atdhetare, patriotike, arsimdashëse dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në civilizimin e popullatës.