Muzeu historik

Muzeu i vendosur në hyrje të qytetit, është hapur që prej vitit 1974, muzeu është përpjekur të pasurohet me objekte dhe dokumente që i përkasin zonës së Tepelënës duke ia përcjellë ato brezave të ndryshëm të qytetarëve të vet, por dhe të gjithë atyre që janë të interesuar të njihen me historinë e saj ndër shekuj.