Guida Turisitike

Turizmi kulinar

Tepelene

Mira Guidë, Kafe-bar, Ushqim

Peshtan

69 317 2603

Tepelene

Regi’s Guesthouse

Peshtan

069 624 4729

Tepelene

Sajmola

2 km nga Peshtani

069 238 6608

Tepelene

Edi, Dragot

4 km nga Peshtani

068 236 6028

Tepelene

Restorant Hotel Alem Kasneci

4 km nga Peshtani

066 233 1070

Tepelene

Uji i ftohtë Tepelenë

13 km nga Peshtani

Tepelene

Aliosha Kafe

Bar Bulevardi kryesor Tepelenë, pranë Alfa Bank

Tepelene

Laze Restorant tradicional

Bulevardi kryesor Tepelenë

Tepelene

Zoica Restorant tradicional

Bulevardi kryesor Tepelenë

Tepelene

Bar Gjuetari

18 km nga Peshtani – Bulevardi kryesor Tepelenë

Tepelene

Bar Restorant Hotel Gryka Këlcyre

4 km nga Peshtani.

068 402 0768

Tepelene

Bar Restorant River (Gryka e Këlcyrës)

4 km nga Peshtani.

069 244 1575

Tepelene

Allamani Këlcyrë

5 km nga Peshtani

069 685 6672